Das WeltAuto. Dbamy o Twoje zdrowie! Sprawdź

Promocja na Pakiety Przeglądów Volkswagen

Pakiet Przeglądów Serwisowych Volkswagen
Serwisuj auto na najkorzystniejszych warunkach! Skorzystaj z promocji na Pakiet Przeglądów Volkswagen! Wybierając Pakiet Przeglądów Volkswagen zyskujesz możliwość planowania serwisowania samochodu w przyszłości, dzięki przewidywalności i stałości opłat serwisowych oraz gwarancję korzystniejszych kosztów serwisu i ewentualnych napraw.

Pakiet Przeglądów Volkswagen to:

Kompleksowa oferta

Pakiet Przeglądów Volkswagen to kompleksowe usługi serwisowe na najwyższym poziomie. Nabywając Pakiet, nie musisz troszczyć się o planowanie wydatków na przeglądy w trakcie użytkowania samochodu. 

Wygoda

Wybierając Pakiet, zyskujesz pewność i komfort, dzięki bezgotówkowym przeglądom w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena na terenie całego kraju.

Pełna przewidywalność kosztów utrzymania samochodu

Dzięki Pakietowi Przeglądów masz pełną kontrolę i przewidywalność kosztów serwisowania pojazdu.

Płatność w ratach w połączeniu z finansowaniem pojazdu

Za Pakiet Przeglądów możesz zapłacić bez dodatkowych kosztów w miesięcznych ratach lub jednorazowo, zależnie od preferencji. Ilość rat jest równa okresowi, na jaki podpisana została umowa serwisowa. Miesięczne obciążenie jest praktycznie nieodczuwalne. 

Gwarancja niezmienności ceny

Ewentualne wahania cen w trakcie użytkowania pojazdu nie wpływają w żaden sposób na cenę zakupionego Pakietu.

Wpływ na wartość samochodu

Dzięki pełnej, udokumentowanej historii samochodu w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena, jego wartość na rynku samochodów używanych będzie wyższa, co zapewnia bezproblemową odsprzedaż.

Jak kupić pakiet?

Pakiet Przeglądów Volkswagen można zakupić w dowolnym punkcie Das WeltAuto lub w Autoryzowanym Serwisie Volkswagena w dowolnym momencie użytkowania samochodu. Zapytaj o niego sprzedawcę samochodów używanych lub doradcę serwisowego. Dodatkowo pakiet przeglądów Volkswagen można również zakupić na https://www.vw.pakietyserwisowe.pl.

Promocyjny cennik Pakietu Przeglądów:

Cennik promocyjny Pakietów Serwisowych USED CARS dla Marki VW Osobowe

Cennik promocyjny Pakietu Przeglądów Volkswagen
na 24 miesiące lub 40 000 km dla samochodów używanych

 

Volkswagen Standardowy koszt pakietu brutto Cena promocyjna pakietu brutto
Polo 2066 zł 1599 zł lub 67 zł / m-c
Golf 2288 zł  1599 zł lub 67 zł / m-c
Passat 2558 zł 1599 zł lub 67 zł / m-c
Tiguan  2964 zł 1599 zł lub 67 zł / m-c

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jak wygląda serwis?

Krok 1.

Klient lub Użytkownik samochodu kontaktuje się z Centrum Technicznym 22 538 76 00.

Krok 2.

Centrum Techniczne umawia pojazd w ASO i informuje Klienta/Użytkownika o terminie wizyty.

Krok 3.

Samochód trafia do ASO, które weryfikuje zakres czynności, jakie należy wykonać.

 

Krok 4.

ASO informuje Klienta/Użytkownika o zakończonej naprawie.

 

Zakres Pakietu Przeglądów Volkswagen obejmuje:

Obowiązkowe przeglądy okresowe auta

w wydłużonym okresie, wykonywane według wskaźnika okresów międzyobsługowych (Long Life) wraz z materiałami eksploatacyjnymi w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena – zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.

Materiały eksploatacyjne:

olej zgodny ze specyfikacją danej marki, filtr oleju, olej przekładniowy do skrzyni DSG, filtr p/pyłkowy, filtr paliwa, filtr powietrza, podkładka korka oleju, płyn hamulcowy, świece zapłonowe.

*WAŻNE INFORMACJE:

Volkswagen Leasing GmbH nie ponosi kosztów z tytułu:

  • Świadczenia jakichkolwiek innych usług, aniżeli wyraźnie wskazane w umowie.

  • Zakupu paliwa, mycia i woskowania, czyszczenia wnętrza, zakupu żarówek oraz wszelkich materiałów, części i elementów niewymienionych w umowie serwisowej, jak również czynności ich dotyczących.

  • Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części i elementów uszkodzonych umyślnie lub wskutek niedbalstwa kierowcy lub pasażera samochodu.

  • Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części i elementów uszkodzonych wskutek kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia.

  • Wymiany materiałów eksploatacyjnych, części i elementów związanych z zastosowaniem niewłaściwego rodzaju paliwa.

  • Okresowych i dodatkowych badań technicznych wymaganych przepisami.

Umowa serwisowa reguluje też postępowanie w sytuacjach niestandardowych:

  • W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu kilometrów konieczne jest dalsze opłacanie zryczałtowanej stawki wyliczonej dla całego okresu trwania umowy serwisowej.

  • W przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej umowa wygasa. Klient zobowiązany jest do uregulowania opłat za okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież lub szkoda całkowita.

  • W przypadku chęci skrócenia czasu trwania umowy serwisowej Klient zobowiązany jest skontaktować się z Volkswagen Leasing GmbH w celu ustalenia kwoty wymaganej do wpłacenia celem zamknięcia umowy (suma stawek miesięcznych).

  • W czasie trwania umowy serwisowej Klient nie może zmienić Pakietu Przeglądów Serwisowych Volkswagen.